אמן: 2 Live Crew

2 Live Crew (also known as "The 2 Live Crew") is a controversial miami bass group, largely known due to the sexual themes of one hip-hop album: 1989's 'As Nasty As They Wanna Be'. It was both certified double platinum by the RIAA as well as subject to an acrimonious legal case. 2 Live Crew formed as three young men in the U.S. Air Force all met each other after they became stationed in Riverside, California in 1984. Made up of Fresh Kid Ice (born Chris Wong Won), DJ Mr.

אמנים דומים

האלבומים האמן2 Live Crew


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר