אמן: 3 Doors Down

3 Doors Down is a post-Grunge influenced Alternative rock group from Escatawpa, Mississippi, United States that formed in 1996. Consisting of Brad Arnold (vocals), Chet Roberts (guitar, a replacement for Matt Roberts), Todd Harrell (bass), Chris Henderson (guitar), and Greg Upchurch (drums), the band is known for several successful rock singles such as "Here Without You" and "Kryptonite". The group signed to Universal Records in 2000. Universal then released their first album, 'The Better Life', and they garnered a big fan response.

אמנים דומים

האלבומים האמן3 Doors Down


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר