אמן: Abyssinia Infinite

In the Abyssinia Infinite project, the singer Ejigayehu "Gigi" Shibabaw and her All-Star-Ensemble create a distinctive blend of harmonious Ethiopian music sound and influences from west and east African soul music.

אמנים דומים

האלבומים האמןAbyssinia Infinite


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר