אמן: Accentus Ensemble

This internationally renowned early music group specializes in the powerfully gripping music of the Sephardic romances passed on by an oral tradition, as well as the court and sacred music of the early sixteenth century (Juan del Encina, Juan de Anchieta, Antonio de Cabezón, etc.) and the more complex polyphony belonging to the later part of that same period. The Accentus Ensemble itself was founded in Vienna in 1988. The total group has 13 members

אמנים דומים

האלבומים האמןAccentus Ensemble


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר