אמן: Alvvays

Alvvays is a dreampop band formed in Toronto, Canada in 2011. Reverb-drenched and bittersweet, Alvvays members Molly Rankin and Kerri MacLellan were childhood friends, who began playing music with Alec O'Hanley while in high school. Lead vocalist Molly Rankin is the daughter of John Morris Rankin from the popular Canadian folk family group the Rankin Family. Molly Rankin released a solo EP titled "She EP" in 2010 and then in 2011 formed Alvvays with MacLellan, O'Hanley, and new members Brian Murphy and Phil MacIsaac.

אמנים דומים

האלבומים האמןAlvvays


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר