אמן: Anderson East

Anderson East (born Michael Cameron Anderson on July 17, 1988) is an American rhythm and blues musician from Athens, Alabama, later based in Nashville, Tennessee. His song "Satisfy Me" was released in March 2015 and received consistent radio airplay. His major-label record debut, Delilah, was released on the Low Country Sound imprint via Elektra in July 2015. There was, “a lot of preachin’, a lot of prayin’ & a lot of piano playin’.” That best describes Anderson’s early years as a Southern Baptist Pastor’s grandson.

אמנים דומים

האלבומים האמןAnderson East


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר