אמן: Andy Williams

Howard Andrew Williams (born December 3, 1927 in Wall Lake, Iowa, died September 26, 2012), known as Andy Williams, is an American pop singer. He first performed in a children's choir at his local Presbyterian church. Williams and his three older brothers Bob, Dick, and Don, formed a quartet, the Williams Brothers, in the late 1930s. The brothers performed on radio in the Midwest, first at WHO in Des Moines, Iowa, and later at WLS in Chicago and WLW in Cincinnati.

אמנים דומים

האלבומים האמןAndy Williams


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר