אמן: Animal Collective

Animal Collective is a musical group which formed in Baltimore, Maryland, United States in 1999. The band consists of Panda Bear (Noah Lennox), Avey Tare (David Portner), Deakin (Josh Dibb) and Geologist (Brian Weitz). Records released under the name Animal Collective may include contributions from any or all of these members; the lineup is not uniform. The band has released ten albums: "Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished" (2000), "Danse Manatee" (2001)

אמנים דומים

האלבומים האמןAnimal Collective


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר