אמן: Antara

Antara is a Peruvian band who play a spectrum of ethnic instruments and compositions from the Andean region of South America. CDs include Peru Inca Land (Music From The Andes), and Bridge To The Lost City Of The Incas Macchu Picchu It is also the name of an unrelated female performer.

אמנים דומים

האלבומים האמןAntara


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר