אמן: Arian Saleh

Arian Saleh is a Los Angeles based singer/songwriter with a unique sound that blends moods and bends genres. Born in San Francisco to a family of artists and exposed to almost every style of music imaginable by the time he was a teenager, Saleh began writing music for theatre and short films. He soon found his own voice as an artist and created a unique sound that is a reflection of his diverse influences. Featuring lush melodies, inspired arrangement and poetic lyricism

אמנים דומים

האלבומים האמןArian Saleh


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר