אמן: Azam Ali

اعظم علی (Romanization: Azam Ali) was born in Iran but spent most of her early years in India before moving to the US in the mid eighties. She is a vocalist of astonishing diversity with a range covering music from the mediaeval European to the classical Eastern - Persian, Lebanese and Indian. In November 1995, along with Greg Ellis, Ali formed Vas, producing four albums: Sunyata (1997), Offerings (1998), In the Garden of Souls (2000), and Feast of Silence (2004).

אמנים דומים

האלבומים האמןAzam Ali


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר