בלוג לפתוח בחינם

אמן: Baka Beyond

Baka Beyond is a world music group formed in 1992 with members from a wide variety of backgrounds and cultures, fusing Celtic and other western music styles with traditional Baka music from Cameroon. It was in 1992 that musicians Su Hart and Martin Cradick (formerly of the group Outback) travelled to south-east Cameroon to live with the Baka tribe in their natural rainforest environment. During their time there they recorded music with the Baka people

אמנים דומים

האלבומים האמןBaka Beyond


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר