אמן: Banks

Jillian Rose Banks (known simply as BANKS) is an American singer-songwriter and musician from Los Angeles, California, United States. She releases music under Harvest Records, Good Year Recordings, and Iamsound Records. She toured internationally with The Weeknd and was also nominated for the Sound of 2014 award by the BBC and an MTV Brand New Nominee in 2014. On May 3rd, 2014, Banks was labeled as an 'Artist To Watch' by Fox Weekly. BANKS started writing songs at the age of 15.

אמנים דומים

האלבומים האמןBanks


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר