אמן: Beastie Boys

Beastie Boys were an American hip-hop trio from New York City, United States: Brooklyn and Manhattan. Originally formed as a four-piece hardcore punk band, The Young Aborigines, in 1978 by Michael Diamond (vocals), John Berry (guitar; died May 2016), Adam Yauch (bass) and Kate Schellenbach (drums), for the majority of its career the group consisted of Mike D (real name Michael Diamond), Ad-Rock (Adam Horovitz) and, until his death in May 2012, MCA (Adam Yauch).

אמנים דומים

האלבומים האמןBeastie Boys


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר