אמן: Bee Gees

The Bee Gees, originally made up of three brothers: Barry Gibb, Robin Gibb (died 2012), and Maurice Gibb (died 2003), have been successful for most of their 40-plus years of recording music. They had two distinct periods of exceptional success: as a pop act in the late 1960s and early 1970s, and as a foremost act of the disco music era in the late 1970s. The Gibb brothers were born on the Isle of Man, UK to English parents in 1946 (Barry Alan Crompton Gibb

אמנים דומים

האלבומים האמןBee Gees


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר