אמן: Beto Betuk

Percussionist and composer born in Tomar on the 4th August 1981, starts his musical activity in 1996, inspired and motivated by the Portuguese percussionist friend Rui Júnior. In 1998, he travels to London where he sits at various percussion seminars and workshops. In this same year he is invited by Fausto Matias (Portuguese choreographer) to take part in the Reaction project, where he had the pleasure of working with the well known New York singer

אמנים דומים

האלבומים האמןBeto Betuk


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר