אמן: Bill Withers

Bill Withers (born July 4, 1938 in Slab Fork, West Virginia) is an American singer-songwriter who performed and recorded from the late 1960s until the mid 1980s. Bill's father died when he was thirteen. He joined the US Navy at seventeen, and stayed there for nine years, before he moved to Los Angeles in 1967. While in Los Angeles, he worked full-time in a Lockheed assembly plant in the day, recording demo tapes and performing in juke joints during the night.

אמנים דומים

האלבומים האמןBill Withers


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר