אמן: Bishop Briggs

Briggs was born in London to Scottish parents from Bishopbriggs, Scotland, which inspired her professional name. At age four, she moved to Tokyo with her parents. She sang in public for the first time at a Tokyo karaoke bar, and immediately realized she wanted to continue performing throughout her life. Growing up with the city's karaoke bar traditions and hearing music from Motown musicians to The Beatles at home also influenced her to pursue music.

אמנים דומים

האלבומים האמןBishop Briggs


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר