אמן: Blackbear

Matthew Tyler Musto (born November 27, 1990), known professionally as Blackbear (stylized as blackbear) , is an American hip hop recording artist, singer, songwriter and record producer. Blackbear is best known for his rap and R&B-oriented music. He has collaborated with several well-known musical artists such as Justin Bieber, G-Eazy, Mike Posner, and Childish Gambino. Musto also co-wrote "Boyfriend" by Justin Bieber, which debuted at number 2 on the Billboard Hot 100.

אמנים דומים

האלבומים האמןBlackbear


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר