אמן: Blue Planet

Three entries for Blue Planet : 1. Late 60s / early 70s Dutch hard rock band. Released 3 singles including 'Boy', but no albums. 2. A modern blend of traditional Asian music with ambient electronic and world elements. Worth a listen. 3. Heavy metal band from Thailand. Released one album in 1990 on Acr Records

אמנים דומים

האלבומים האמןBlue Planet


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר