אמן: Boards Of Canada

Boards of Canada are an electronic music duo from Edinburgh, Scotland, UK, formed in 1985 and comprised of brothers Mike Sandison (born 1 June 1970) and Marcus Eoin (born 21 July 1971). They have released a number of works, most notably the studio albums Music Has the Right to Children (1998), Geogaddi (2002), and The Campfire Headphase (2005) on the pioneering electronic music label Warp. Their fourth album Tomorrow's Harvest was released in June 2013.

אמנים דומים

האלבומים האמןBoards of Canada


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר