בלוג לפתוח בחינם

אמן: Boaz Sharabi

Boaz Sharabi (b. 1947) is an iconic Israeli singer, orator, composer, producer, poet, writer and is well-known for the songs Latet, Halavai, At Li Laila, Pamela and Etzli Hakol Beseder. His career has spanned more than 40 years, and was at its height in the late 1980s. Most of his songs are acoustic rock blended with Israeli Folk and Yemenite Jewish overtones.

אמנים דומים

האלבומים האמןBoaz Sharabi


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר