אמן: Bobby Helms

Bobby Helms (born Robert Lee Helms) (15 August 1933 – 19 June 1997) was an American rockabilly singer who enjoyed his peak success in 1957. Born in Bloomington, Indiana into a musical family, he began performing as a duo with his brother before going on to a successful solo career in country music. In 1956, Helms made his way to Nashville, Tennessee where he signed a recording contract with Decca Records. The following year would be filled with astonishing successes.

אמנים דומים

האלבומים האמןBobby Helms


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר