אמן: Bole 2 Harlem

Bole 2 Harlem’s New Ethiopian Style: The Melodic Rhymes and Beats of a Harlem Crew. While hip music enthusiasts are digging through record bins for Ethiopian funk and soul of the ’60s and ’70s, a diverse crew of Ethiopians, other Africans, and Americans in New York’s Harlem have created a new sound with positive Ethiocentric rhymes, funky horns, lively percussion and booty-shaking beats. Bole2Harlem represents the emergence of a new musical

אמנים דומים

האלבומים האמןBole 2 Harlem


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר