אמן: Boney M

The group was created by producer Frank Farian in 1975 and was composed of four West Indian artists working in London, Germany and the Netherlands: singers Marcia Barrett and Liz Mitchell, model Maizie Williams and DJ Bobby Farrell. Boney M is noted for the mix of white and black music—the producer Farian is white and the singers are black; significantly many songs are black (freedom) songs, for example “No More Chain Gang” in the album Oceans Of Fantasy.

אמנים דומים

האלבומים האמןBoney M.


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר