אמן: Burgess Meredith

Oliver Burgess Meredith was born on the 16th November 1907, and died on the 9th September 1997. He was better known as an actor and director and has won several Emmys, and was also the first man to win the Saturn Award for Best Supporting Actor twice! He was also nominated for two academy awards.

אמנים דומים

האלבומים האמןBurgess Meredith


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר