אמן: Burl Ives

Burl Icle Ivanhoe Ives (14 June 1909 – 14 April 1995) was an Academy Award winning American actor and acclaimed folk music singer and author. He won the Oscar for Best Supporting Actor for his role in the movie The Big Country.

אמנים דומים

האלבומים האמןBurl Ives


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר