אמן: Bushido

There is more than one artist with this name: a German rapper, a Latin pop act, a post-punk band and a prog rock band from Australia. 1) The most famous artist with this name is the German rapper Anis Ferchichi who was born on September 28, 1978 in Bonn. His rap is strongly influenced by French Gangsta Rap. He is also known as Sonny Black. Early Life: Bushido has a Tunisian father and a German mother. However, he was raised in Berlin by his mother and never got to know his father.

אמנים דומים

האלבומים האמןBushido


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר