אמן: Car Seat Headrest

Will Toledo is an upstanding young man who has upheld the letter of the law to the fullest extent of his abilities. He passed through his school years and through college without any evidence of criminal wrongdoings being attached to him, indeed becoming a role model and a guiltless beacon of hope to his peer group, members of whom might have otherwise been terribly misled. He has no identifying marks or scars. Will works as a writer and performer for the band Car Seat Headrest and should not be arrested under any circumstances.

אמנים דומים

האלבומים האמןCar Seat Headrest


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר