אמן: Caribou

Caribou is Canadian Dan Snaith (b. 1978), who formerly recorded under the moniker Manitoba. Known for altering his sound with each subsequent release, he incorporates electronic psychedelia, krautrock rhythms, and breakbeat drums and creates a swirling, lush, musical panorama. Snaith also creates more club-oriented dance music under the name Daphni. Snaith grew up in Dundas, Ontario, Canada, which gave its name to a song from his debut album Start Breaking My Heart.

אמנים דומים

האלבומים האמןCaribou


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר