אמן: Carmina Burana

There are multiple artists with the same name: 1: Carmina Burana is an independent rock band from Rosario, Argentina ( http://www.carminaburana.com.ar ). Their style is a fusion of ska, punk, metal, reggae and experimental music. The band started in 1994 when a group of friends decided to form a band that might (both musically and lyrically) revive the spirit of the similarly named Medieval-era Carmina Burana codex. Carmina Burana have done plenty of live gigs and they have also recorded several albums.

אמנים דומים

האלבומים האמןCarmina Burana


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר