אמן: Carrie Underwood

Carrie Marie Underwood, born March 10, 1983, is an American country pop singer-songwriter from Checotah, Oklahoma. She rose to fame after winning the 4th season of American Idol in 2005. Underwood has since sold over 14 million albums and over 20 million singles worldwide, won several Grammy Awards, including the coveted Grammy for Best New Artist in 2007, multiple American Music Awards, including Artist of the Year in 2007, and several Billboard Music Awards, including the 2006 Album of the Year for Some Hearts.

אמנים דומים

האלבומים האמןCarrie Underwood


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר