אמן: Charles Koechlin

Charles Louis Eugène Koechlin (November 27, 1867–December 31, 1950) was a French composer, teacher and writer on music. Koechlin was born in Paris, and was the youngest child of a large family. His mother’s family came from Alsace and he identified with that region; his maternal grandfather had been the noted philanthropist and textile manufacturer Jean Dollfus, and Koechlin inherited his strongly developed social conscience. His father died when he was 14.

אמנים דומים

האלבומים האמןCharles Koechlin


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר