אמן: Cheb Balowski

Cheb Balowski, a group of 10 Catalan musicians and a singer of Algerian descent, was formed in Barcelona in 2000. Their music combines Mediterranean, Arab, and Balkan influences, with lyrics (sung in Spanish, Catalan, and Arabic) concerning social issues. Their first album, Bartzeloona, was released in 2001, followed by Potiner in 2003 and Plou Plom (Musiqueta que enamora) in 2005.

אמנים דומים

האלבומים האמןCheb Balowski


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר