אמן: Chicco

Sello "Chicco" Twala, one of the South African legend artists who sang and cried for freedom in the 1970s as the political intense was barely bearable and as the ANC strived to acquire democratic form of government. Out of Chicco and many more artists not to mention, formed the base and an indellible backgroung for the South African music we hear today.

אמנים דומים

האלבומים האמןChicco


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר