אמן: Chris Hinze

Chris Hinze is a Dutch flute player and composer of jazz and world music, born in Hilversum in 1938. Chris Hinze was born in Hilversum, in the Netherlands. He began his musical studies on the piano at the age of 12. After working as a pianist all over Europe for several years, he returned to Holland and entered the Royal Conservatory in The Hague to study the flute. Around that time he met bass player Dick van der Capellen and together with Cees See/Martin van Duinhoven, they formed the 'Dick van der Capellen trio'.

אמנים דומים

האלבומים האמןChris Hinze


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר