בלוג לפתוח בחינם

אמן: Cory Asbury

Cory Asbury began leading worship at his church in North Carolina at the age of 17. Even as a kid, music has always had a profound impact on him, "I'd find a CD that I really loved, that really moved my heart and just sit in my room, silent and still and just listen." He was originally planning to attend UNC Chapel Hill when the Lord redirected his path. Through a few friends who had just graduated the onething internship in Kansas City, he was encouraged to go and check it out for himself.

אמנים דומים

האלבומים האמןCory Asbury


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר