אמן: Danny Glover

Danny Lebern Glover (born July 22, 1946) is an American actor, film director, and political activist. Glover is best known for his role as Mr. Albert Johnson in The Color Purple and as Detective Roger Murtaugh in the Lethal Weapon film franchise.

אמנים דומים

האלבומים האמןDanny Glover


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר