אמן: Darlene Love

Amazingly, Darlene Love, a superb vocalist, hasn't had much of a track record as a solo singer, at least not in terms of hits. Love was a founding member of the Blossoms in 1957. They did several sessions and were resident singers on the television show Shindig. Love sang lead vocals on " He's a Rebel," which was credited to the Crystals, and "Zip-A-Dee-Doo-Dah," which was issued as Bob B. Soxx and the Bluejeans. She cut six singles for Phil Spector's Phillies label, with " Wait Till My Bobby Gets Back Home" the most successful.

אמנים דומים

האלבומים האמןDarlene Love


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר