אמן: Daryle Singletary

Daryle Bruce Singletary (March 10, 1971 – February 12, 2018) was an American country music singer. Between 1995 and 1998, he recorded for Giant Records, for which he released three studio albums: Daryle Singletary in 1995, All Because of You in 1996 and Ain't It the Truth in 1998. In the same timespan, Singletary entered the top 40 of the Hot Country Songs charts five times, reaching number two with "I Let Her Lie" and "Amen Kind of Love", and number four with "Too Much Fun".

אמנים דומים

האלבומים האמןDaryle Singletary


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר