אמן: Deerhunter

Deerhunter is a band which formed in 2001 in Atlanta, Georgia, United States. The band consists of Bradford Cox (vocals, guitar, piano), Moses Archuleta (drums, synths), Lockett Pundt (guitar, organ, vocals), and Josh McKay (bass, vocals). The group began with the ambition of fusing the lulling hypnotic states induced by ambient and minimalist music with the klang and propulsion of garage rock. The band has weathered chaotic line-up changes and the death of a member.

אמנים דומים

האלבומים האמןDeerhunter


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר