אמן: Depeche Mode

Depeche Mode are an English synthpop band, founded in 1980, originally from the town of Basildon, Essex, United Kingdom. They are one of the most enduring and successful bands to have emerged during the 80s, and particularly from the new wave/new romantic era. The band name is derived from a French fashion magazine, Dépêche mode, which means "fashion dispatch." The band have been highly influential in the electronic dance music scene, especially synthpop

אמנים דומים

האלבומים האמןDepeche Mode


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר