אמן: Devi

“This stuff ought to be the new sound of the city, the new sound of the suburbs and has the snazz to be the first real rock breakout in a long time.” – Midwest Record "Get Free has everything a band ought to deliver: catchy, melodic songs, gorgeously soaring vocals, killer musicianship and a centerpiece that's a genuine classic…promises to captivate just as many singer/songwriter fans as headbangers. Definitely one of the year's very best. " - Lucid Culture

אמנים דומים

האלבומים האמןDevi


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר