בלוג לפתוח בחינם

אמן: Eagles

Eagles are an American rock band that was formed in Los Angeles, California in 1971. Currently consisting of vocalist/drummer Don Henley, vocalist/guitarist Glenn Frey, guitarist/vocalist Joe Walsh and bassist/vocalist Timothy B. Schmit, the band had five Number 1 singles and six Number 1 albums. the Eagles were one of the most successful recording artists of the 1970s. The Eagles' album, Their Greatest Hits 1971-1975 was named as the best-selling album of the 20th Century with 26 million sold

אמנים דומים

האלבומים האמןEagles


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר