בלוג לפתוח בחינם

אמן: Ehud Segev

Ehud Segev (born 1979) is an Israeli artist who performs as an entertainer and singer. His appearances includes some one-man-shows off-Broadway in New York City as well as primetime TV shows around the world (USA: NBC "Phenomenon", FOX "Montel Williams", FRANCE: TF1 "La Soiree De L'etrange", ISRAEL: Channel 2 "The Successor" and others). On August 9th, 2006, while Ehud was performing his tour through Mexico, his only brother, Nimrod, was killed in combat in Lebanon.

אמנים דומים

האלבומים האמןEhud Segev


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר