אמן: Ella Fitzgerald

Ella Jane Fitzgerald (April 25, 1917 – June 15, 1996) was an American jazz vocalist with a vocal range spanning three octaves (D♭3 to D♭6). Often referred to as the "First Lady of Song" and the "Queen of Jazz," she was noted for her purity of tone, impeccable diction, phrasing and intonation, and a "horn-like" improvisational ability, particularly in her scat singing. Fitzgerald was a notable interpreter of the Great American Songbook. Over the course of her 60-year recording career

אמנים דומים

האלבומים האמןElla Fitzgerald


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר