אמן: Elliott Smith

Steven Paul "Elliott" Smith (August 6, 1969 – October 21, 2003) was an American songwriter and musician. Smith was born in Omaha, Nebraska, raised primarily in Texas, and resided for a significant portion of his life in Portland, Oregon, where he first gained popularity. His primary instrument was the guitar, but he was also proficient at piano, clarinet, bass, drums and harmonica. Smith had a distinctive vocal style characterized by his "whispery, spiderweb-thin delivery" and use of multi-tracking to create vocal harmonies.

אמנים דומים

האלבומים האמןElliott Smith


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר