אמן: Emil

There are several artists with the name Emil 1) Emil was a lo-fi jangle pop band from Brighton and released the S.St..Stammer cassette in 1987 on legendary indie label Bi-Joopiter as well as some tracks on compilations like Something's Burning In Paradise and Corrupt Postman. 2) East London vocalist and multi-instrumentalist EMiL is just that little bit different. His exuberant leftfield pop wiggles free of easy categorisation; snippets of upbeat soul

אמנים דומים

האלבומים האמןEmil


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר