אמן: Farlanders

There are two bands with the name 'Farlanders'. 1. Known simply as 'The Farlanders' in their native Russia, Inna & The Farlanders formed in 1994 out of the remains of one of the nation's biggest rock bands, Alliance. 2. Farlanders are a Cambridge (UK) acoustic/world/folk band whose debut album 'Light The Way' was released in 2014. 1. Inna & The Farlanders Known simply as The Farlanders in their native Russia, Inna & The Farlanders formed in 1994 out of the remains of one of the nation's biggest rock bands, Alliance.

אמנים דומים

האלבומים האמןFarlanders


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר