בלוג לפתוח בחינם

אמן: Feenjon Group

NYC is a churning, transient city. In the 1960's, Israel had been around long enough for Israelis to find themselves part of that churn. Menachem Dworman, an Israeli ex-pat, started a folk club called the Feenjon Cafe and it's house band, the Feenjon Group. The group also contained Jewish-American musician Jerry Sappir as well as range of Greek, Turkish, Russian, and Arabic music and musicians. The Feenjon group recorded 4 or 5 albums, the only one

אמנים דומים

האלבומים האמןFeenjon Group


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר